Tradície

Prezentácia folklóru a tradícia starých zvyklostí

sviatok Nikolaja
viflejenska večera
koledy na Nový rok
rusínsky silvester
pušťania, Voskresenie – posviacka paschy
púte na posvätné miesta
drotárske dni, návrat do kraja
súťaž talentov rusínskej piesne
expozícia rodostromov rusínskych rodín
expozície obrazov, sôch a zbierok
pasovanie za kominárskeho atamana

Tradície očami svetového drotára

Ťažký bol život chudobných roľníkov aj zručných drotárov v minulosti. Za lepším chlebom i grošíkom putovali po celej Európe, ba osud ich zavial i do Ameriky, za oceán. V našom hoteli máme originálnu zbierku predmetov, ktoré vám priblížia 150 rokov jednej rusínskej drotárskej rodiny. Prenesú vás nielen do jej minulosti, ale pomôžu pochopiť aj jej súčasnosť. Exponáty pochádzajú z celého sveta. Zostal nám duch dedičstva, ktorý chceme zachovať pre budúce generácie našich detí.