Školenia a kongresy

Kongresové služby – kongresová sála s kapacitou 150 miest a audiovizuálnym vybavením, ponúka možnosť usporiadania kongresov, konferencií, školení a prednášok.

Európske kongresové centrum v tesnom dotyku s Rusínskou kultúrou a národnými zvyklosťami.

S radosťou pre Vás pripravíme akciu podľa Vašich požiadaviek a predstáv.